Privacy verklaring, Cookies, Disclaimer Berucht Ontwerp

Berucht Project is onderdeel van Berucht Projecten en is als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17283600 en in zal in dit document verder ‘Berucht’ genoemd worden.

Disclaimer

Deze website heeft een informatief karakter. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Berucht tracht de op deze website aangeboden informatie actueel te houden. Indien desondanks verschillen bestaan tussen de hier beschikbaar gestelde gegevens en de door Berucht gehanteerde informatie, cijfers en voorwaarden, dan gelden uitsluitend laatstgenoemde. Berucht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele verschillen. Aan gegevens die door downloaden vanaf deze websites zijn verkregen kunnen geen rechten worden ontleend. Vanaf de website gestuurde berichten worden door Berucht zo zorgvuldig, volledig en tijdig mogelijk behandeld. We kunnen echter niet garanderen dat deze tijdig worden ontvangen en/of verwerkt. Berucht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen hiervan.

Privacy Statement

Berucht respecteert jouw privacy. We verklaren dat we jouw persoonsgegevens netjes, zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen. Dat doen we volgens de geldende wetgeving op dit gebied. Als je je gegevens achterlaat op www.berucht.eu ga je er mee akkoord dat we die gegevens volgens die wetgeving behandelen.

Verwerking van persoonsgegevens

Als je gegevens achterlaat, komen die per e-mail bij ons terecht. We werken niet met een nieuwsbrief, dus daar kunnen we kort over zijn.

Hieronder vind je voorbeelden van persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via niels@berucht.eu dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

We gebruiken gegevens van onze klanten voor administratieve doeleinden zoals het uitbrengen van offertes, overeenkomsten en facturatie. Data die ‘in the cloud’ is ondergebracht bij externe partijen worden niet door derden gebruikt en zijn beschermd.

Persoonsgegevens

Voor onze administratieve programma’s gebruiken wij de volgende persoonsgegevens: bedrijfsnaam, naam contactpersoon, adresgegevens, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer, e-mailadres contactpersoon, functieomschrijving contactpersoon, facturatie e-mailadres, website, BTW-nummer, KvK-nummer, bankrekeningnummer, BIC code, vestigingsnummer en betalingsconditie.

Gevolgen van het niet verstrekken van gegevens of uitschrijving

Het niet verstrekken van je persoonsgegevens kan leiden tot het niet op de hoogte zijn van ontwikkelingen van de diensten die wij verstrekken waardoor de werking van deze diensten mogelijk zou kunnen uitvallen.
Het niet verstrekken van persoonsgegevens kan leiden tot het missen van informatie omtrent contractuele verplichtingen van de diensten die wij leveren met eventuele gevolgen die dit met zich meebrengt zijn wij niet verantwoordelijk te stellen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Berucht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld ofwel zo lang als dat wettelijk verplicht wordt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Berucht verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Berucht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Berucht gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Meer informatie over cookies:

Functionele cookie(s): Via onze website wordt de standaard WordPress cookie geplaatst voor een goede werking van de website. Meer informatie over cookies is te vinden op: https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies

Statistieken cookie(s): Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Meer informatie over Google Analytics is te vinden op http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html

Tracking cookie(s): Via onze website wordt een cookie geplaatst voor een tracking dienst die gebruikt wordt om het bezoekersgedrag in kaart te brengen waaronder welke je pagina je hebt bezocht en bekeken. Daarmee proberen wij de gebruikersvriendelijkheid van onze site en producten te verbeteren.

Inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Berucht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar niels@berucht.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Berucht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen van persoonsgegevens

Berucht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met niels@berucht.eu

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Contactgegevens

Berucht Projecten
Clercxstraat 16
5017EB Tilburg
Telefoon: 06 50 222 948
E-mail: niels@berucht.eu